Write & Correct
Tagalog

(Sa palagay ko) Pareho ang Tagalog at Filipino

Binubuo Filipino ng purong Tagalog kasama ang mga hiniram na salita. Nagmula sa Ingles at Espanyol ang karamihan sa mga hiniram na salita. Ngunit walang nagsasalita ng "purong Tagalog". Pareho ang modernong Tagalog at Filipino. Sa palagay ko, kapag gumagamit ka ng isang salitang Ingles bilang isang kadalasang ginagamit na salitang Tagalog, nagsasalita ka ng Taglish.

Posted

Corrections

AppleMae.Soriano
(Sa palagay ko) Pareho ang Tagalog at Filipino
Binubuo ang wikang Filipino ng purong Tagalog kasama ang mga hiniram hiram na salita. Nagmula At nagmula sa Ingles at Espanyol ang karamihan sa mga hiniram na salita. Ngunit walang nagsasalita ng "purong Tagalog" lamang . Pareho ang modernong Tagalog at Filipino. Sa palagay ko, kapag gumagamit ka ng isang salitang Ingles bilang isang pamalit sa kadalasang ginagamit na salitang Tagalog, nagsasalita ka ng Taglish Tag-lish .
Posted

Comment(s)

Salamat!
Posted 
Feedback