Write & Correct
Tagalog

Magandang gabi !

Magandang gabi sa lahat ! Pasensya na kayo kung hindi mabuti ang tagalog ko, pero mahirap pa sa akin na nagsusulat at nagsasalita ng tagalog. Mas gusto kong hahanapin ang teatcher.... Sana ako pwede pupunta sa Philippines mamaya kasama ang pamilya ko kahit dapat namin susugutin ang "face mask" ! Siguro ako na nakapupunta kami sa Pilipinas bago disyembre !!

Posted

Comment(s)

merci beaucoup !
Posted 

Corrections

TEACHER
A
Magandang gabi !
Magandang gabi sa lahat ! Pasensya na kayo kung hindi mabuti ang tagalog ko, pero mahirap pa sa akin na nagsusulat ako masyado marunong magtagalog Nahihirapan ako magsulat at nagsasalita magsalita ng wikang tagalog . Mas gusto kong hahanapin ang teatcher.... Sana ako pwede pupunta sa Philippines mamaya kasama Gusto ko sana maghanap ng guro para turuan akong magtagalog. Sana makapunta ako at ang pamilya ko sa Pilipinas bago mag Disyembre, kahit dapat na kailangan namin susugutin ang magsuot ng "face mask" ! Siguro ako na nakapupunta kami sa Pilipinas . bago disyembre !!
Posted
AppleMae.Soriano
Magandang gabi !
Magandang gabi sa inyong lahat ! Pasensya na kayo kung hindi mabuti ang tagalog Tagalog ko , pero mahirap . Mahirap pa sa akin na nagsusulat magsulat at nagsasalita magsalita ng tagalog Tagalog . Mas gusto kong hahanapin hinahanap ang teatcher.... guro. Sana pwede na ako pwede pupunta pumunta sa Philippines Pilipinas mamaya kasama ang pamilya ko kahit dapat namin susugutin ang na may suot na "face mask" ! . Siguro ako na nakapupunta makakapunta kami sa Pilipinas bago disyembre Disyembre! !!
Posted
Maryjoy.kuta
Magandang gabi !
Magandang gabi sa lahat ! Pasensya na kayo kung hindi mabuti maganda ang tagalog ko, pero mahirap pa hindi madali para sa akin na nagsusulat magsulat at nagsasalita magsasalita ng tagalog. Mas gusto kong hahanapin ang teatcher.... Sana ako pwede pupunta ko magpaturo sa guro.Pupunta kami sa Philippines Pilipinas mamaya kasama ang pamilya ko kahit dapat namin susugutin susuotin ang "face mask" ! Siguro ako na nakapupunta .Sana makapunta kami sa Pilipinas bago mag disyembre . !!
Posted
july.lullalove
Magandang gabi !
Magandang gabi sa lahat ! Pasensya na kayo kung hindi mabuti mali ang tagalog Tagalog ko , pero mahirap dahil nahihirapan pa sa akin ako na nagsusulat magsulat at nagsasalita ng tagalog magsalita sa Tagalog . Mas Kaya gusto kong hahanapin ang teatcher.... maghanap ng isang teacher. Sana ako pwede pupunta sa susunod ay pwedi na akong makapunta sa Philippines mamaya na kasama ang pamilya ko kahit at dapat namin susugutin naming suotin ang "face mask" ! Siguro Sigurado ako na nakapupunta makakapunta kami sa Pilipinas bago disyembre mag Disyembre !!
Posted
erickajayne
Magandang gabi !
Magandang gabi sa inyong lahat ! Pasensya na kayo kung hindi mabuti ang tagalog Tagalog ko, pero mahirap pa sa akin na nagsusulat ang pagsusulat at nagsasalita pagsasalita ng tagalog Tagalog . Mas gusto kong hahanapin harapin ang teatcher.... guro. Sana ako pwede pupunta akong pumunta sa Philippines mamaya Pilipinas kasama ang pamilya ko kahit dapat kailangan namin susugutin ang magsuot ng "face mask" ! Siguro ako na nakapupunta . Gusto kong makapunta kami sa Pilipinas bago disyembre mag-Disyembre. !!
Posted
JoannTividad
Magandang gabi !
Magandang gabi sa lahat ! Pasensya na kayo kung hindi mabuti tama ang tagalog Tagalog ko, pero mahirap Nahihirapan pa sa akin na nagsusulat ako magsulat at nagsasalita magsalita ng tagalog Tagalog . Mas gusto Gusto kong hahanapin makakita ang teatcher.... guro ... Sana pwede na ako pwede pupunta makapunta sa Philippines mamaya kasama ang pamilya ko kahit na dapat namin susugutin ang pa magsuot ng "face mask" ! Siguro ako na nakapupunta Sana makapunta kami sa Pilipinas bago disyembre mag Disyembre !!
Edited
Feedback