Write & Correct
Tagalog

My first try ...

Ako si rudy, mayroon ako nang dalawang mga bata. Nakatira ako sa france... Gusto namin na nakatira sa Philippines sa december, dahil na filipina ang aking asawa. sa january bumili ako isang libro tungkol tagalog. mahirap naman pero naitutulong ang aking filipina asawa dahil kailangan ko magsalita at mag-practice. Tapos, masaya ako dahil puwede ako minsan na naintidihan kapag na magusap ang mga filipino kaibigan ko !!. Q

Posted

Corrections

My first try ...
Ako si rudy, mayroon ako nang akong dalawang mga bata. Nakatira ako sa france... Gusto namin na nakatira naming tumira sa Philippines Pilipinas sa december Disyembre , dahil na filipina ang aking asawa. sa january Noong Enero bumili ako isang libro tungkol tagalog sa Tagalog . mahirap naman Mahirap man pero naitutulong tumutulong ang aking filipina Filipinang asawa dahil kailangan ko magsalita at mag-practice. Tapos, masaya ako dahil puwede ako minsan na naintidihan minsan pwede akong maintidihan kapag na magusap kausap ko ang aking mga filipino Pilipinong kaibigan ko !!.

Q
Posted
My first try ...
Ako si rudy Rudy , mayroon ako nang may dalawang mga bata anak . Nakatira Naninirahan ako sa france... France. Gusto namin na nakatira manirahan sa Philippines Pilipinas sa december Disyembre , dahil na filipina ang aking asawa. sa january Noong Enero, bumili ako ng isang libro tungkol sa wikang tagalog . , mahirap naman matuto pero naitutulong nakatulong ang aking filipina asawa asawang Filipina, dahil kailangan ko kong magsalita at mag- practice ensayo . Tapos, masaya Masaya ako dahil puwede ako minsan naiintindihan ko na naintidihan kapag na magusap nag-uusap ang mga filipino kaibigan ko kong filipino !!. Q
Posted
My first try ...
Ako si rudy, mayroon ako nang dalawang mga bata Rudy. Mayroon akong anak . Nakatira ako sa france... Pransya. Gusto namin na nakatira tumira sa Philippines sa december, Disyembre dahil na filipina ang aking asawa ay isang Filipina . sa january Noong Enero, bumili ako isang ng libro tungkol tagalog sa Wikang Tagalog . mahirap Mahirap man ito, tinutulungan naman pero naitutulong ang ako ng aking filipina asawa dahil kailangan ko matutong magsalita at mag- practice praktis . Tapos Bukod pa roon , masaya ako dahil puwede ako minsan na naintidihan kapag na magusap ang akong maintindihan ng mga filipino kaibigan ko !!. kong Pilipino. Q
Posted

Comment(s)

Correction: Mayroon akong dalawang anak*
Posted 
My first try ... Ang aking unang subok
Ako si rudy, mayroon ako nang Rudy. Meron akong dalawang mga bata. Nakatira ako anak at nakatira kami sa france... France. Gusto namin na nakatira manatili sa Philippines Pilipinas sa december, Disyembre dahil na filipina ang aking sa Filipina kong asawa. sa january Noong Enero, bumili ako ng isang libro tungkol tagalog wikang Tagalog . mahirap naman Mahirap pero naitutulong ang tinutulungan ako ng aking filipina asawa dahil kailangan ko magsalita at mag- practice ensayo . Tapos, At masaya ako dahil puwede ako minsan minsan naiintindihan na naintidihan ako kapag na magusap ang nakikipag-usap sa mga filipino kaibigan ko !!. Q
kong Pilipino.
Posted
Feedback